Introductie

Wanneer u onze website bekijkt of contact opneemt deelt u soms persoonsgegevens. Wij behandelen deze gegevens zorgvuldig en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van onze website www.msterdm.com.

"U" en "uw" verwijzen naar u als individuele gebruiker van de website.

MsterdM is een handelsnaam en handelsmerk van GROUP MOOVS B.V. GROUP MOOVS B.V. is de gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (in het volgende "MsterdM" "wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring)

Onze volledige gegevens zijn:

GROUP MOOVS B.V., gevestigd in Nederland, Tweede Jan Steenstraat 84H, 1074CR, Amsterdam.

Het is belangrijk dat de informatie die we over u bewaren juist en up-to-date is. Laat het ons weten als uw persoonlijke gegevens op enig moment wijzigen door een e-mail te sturen naar [email protected].

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften van toepassing op GROUP MOOVS B.V.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

We verzamelen persoonlijke informatie, waaronder:

 1. Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, postadres of e-mailadres), om met u te communiceren, uw bestelling te verwerken en u onze diensten en producten te leveren.
 2. Communicatie die u ons stuurt via e-mail, sms, berichten op sociale media of posts, enz., om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen en u de beste service te bieden.
 3. Account-/registratiegegevens (zoals gebruikersnaam en wachtwoord, leeftijd of geboortedatum, geslacht, adres en e-mailadres), om te voldoen aan onze verplichtingen van de overeenkomst en om met u te communiceren.
 4. Betalingsgegevens (zoals naam, factuuradres en bankrekeningnummer, verzameld bij het doen van een aankoop), om de betaling onder de abonnementsovereenkomst te verwerken.
 5. Demografische informatie (zoals leeftijd en geslacht), om u de meest relevante inhoud te bieden.
 6. Online identifiers (zoals IP-adres, interne en externe identifiers en apparaatinformatie zoals unieke apparaat-ID), om onze website te beheren, om de veiligheid van onze website te garanderen, om back-ups van onze website en/of databases te onderhouden en u de meest relevante content te bieden. 
 7. Informatie over internetactiviteit (zoals het aantal keren dat u onze website gebruikt, de duur van het bezoek aan pagina's, browsegeschiedenis en informatie over hoe u omgaat met onze producten), om u de meest relevante producten en inhoud te bieden en om de effectiviteit van onze marketingstrategie te begrijpen. 

Waar/hoe verzamelen we informatie over u?

We kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen, waaronder:

 1. Van u: Wanneer u een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, kunnen we uw voor- en achternaam, uw leeftijd of geboortedatum, uw geslacht, uw e-mailadres, en bankrekeningnummer verzamelen.
 2. Wanneer u contact met ons opneemt. Wanneer u ons feedback geeft of ons rechtstreeks schrijft, verzamelen we informatie die is opgenomen in uw contactformulier, waaronder uw e-mailadres en andere informatie die u ons ter referentie of antwoord kunt verstrekken
 3. Vanaf uw apparaat:
  1. Loggegevens. Wanneer u interactie heeft met onze website, registreren onze servers automatisch loggegevens die uw mobiele apparaat of browser verstuurt. Loggegevens kunnen informatie bevatten zoals de identificatiecode van uw mobiele apparaat, het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer en het browsertype, uw besturingssysteem en andere analyses.
  2. We verzamelen ook sessiecookies (die verlopen zodra u uw browser sluit) en permanente cookies (die een bepaalde tijd blijven staan ​​tenzij ze worden verwijderd): (i) om door u gevraagde inhoud te leveren of inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat die mogelijk interessant is; (ii) voor analytische doeleinden, om het gebruik van de website te monitoren, om gebruikers opnieuw te betrekken of om de gebruikerservaring te verbeteren; en (iii) om keuzes die u maakt te onthouden.

We verzamelen geen gevoelige informatie over u.

Houd er rekening mee dat wanneer we wettelijk verplicht zijn om persoonlijke gegevens te verzamelen, en u ons die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, we mogelijk niet in staat zijn om het contract uit te voeren (bijvoorbeeld om onze producten bij u af te leveren).

Onze applicaties zijn niet bedoeld om gegevens te verzamelen over betrokkenen onder de 18 jaar, tenzij de gegevensverzameling plaatsvindt op uw uitdrukkelijke schriftelijke verzoek en met toestemming van ouders of voogden.

Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere of gevoelige gegevens verwerken of dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij verwijderen deze informatie dan direct.

Marketingcommunicatie

Als u zich aanmeldt om promotiemateriaal van ons via e-mail te ontvangen, zullen we de gegevens die u ons verstrekt gebruiken om de door u gevraagde communicatie te verstrekken. Als u ons laat weten dat u promotiemateriaal per e-mail wilt annuleren door onderaan dergelijke communicatie op "uitschrijven" te klikken of door een e-mail te sturen naar [email protected], zullen wij u van onze mailinglijst verwijderen.

Het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.

Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u daarmee instemt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wanneer u een product koopt, kan een externe betalingsverwerker uw betalingsinformatie (creditcard, rekeningnummer en adres) ontvangen, openen of gebruiken om transacties te verwerken.

We delen uw persoonlijke gegevens met andere bedrijven die eigendom zijn van GROUP MOOVS B.V.

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om ons te helpen de door u gekochte producten te leveren, om onderhouds- en onderzoeksdiensten uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze producten worden gebruikt (zoals infrastructuurproviders, databasebeheer, webanalyse en verbetering van de functies van de Diensten).

Verder kunnen we informatie van derden die geen persoonlijke informatie bevat, gebruiken en aan derden bekendmaken voor doeleinden van sectoranalyse, onderzoek, demografische profilering, marketing en andere doeleinden met betrekking tot onze Producten. Alle verzamelde informatie die in deze contexten wordt gedeeld, bevat of heeft geen betrekking op uw persoonlijke informatie.

In het geval dat GROUP MOOVS BV of haar activa worden verkocht aan, gefuseerd met of overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we uw informatie overdragen in verband met die verkoop, fusie, overname, joint venture, reorganisatie, toewijzing, overdracht of andere beschikking van alle of enig deel van ons bedrijf of onze activa (inclusief in verband met een due diligence of andere beoordeling voorafgaand aan een dergelijke zakelijke transactie).

Internationale overschrijvingen

Uw gegevens worden door ons verwerkt binnen de Europese Unie. Wij zijn onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die uw persoonsgegevens beschermen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat we basisinformatie over onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) bewaren gedurende ten minste zeven jaar nadat ze geen klant meer zijn.

Beveiliging van uw gegevens

We doen ons uiterste best om uw persoonlijke informatie te beschermen, gebruikmakend van redelijke administratieve, fysieke en technologische maatregelen die zijn ontworpen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven, maar helaas kan geen enkel datatransmissie- of opslagsysteem 100% veilig zijn. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, neem dan onmiddellijk contact met ons op via [email protected].

We hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgever op de hoogte stellen van een inbreuk.

Uw rechten

U heeft altijd het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Via onze applicaties kunt u zelf zien welke gegevens er zijn geregistreerd. Waar mogelijk kunt u zelf enkele van uw persoonsgegevens (naam, etc.) wijzigen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking of deze te beperken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens (in gedigitaliseerde versie) naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, nemen wij contact met u op via het door u opgegeven e-mailadres. MsterdM zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 kalenderdagen, op uw verzoek reageren.

Als u nog steeds niet tevreden bent met enig aspect van hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u toch een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met deze Autoriteit door het daarvoor bestemde formulier in te vullen op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Cookies

De internetpagina's van MsterdM maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen.

Door het gebruik van cookies kan MsterdM de gebruikers van haar website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling. Cookies stellen ons in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft niet bij elke toegang tot de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen.

U kunt uw browser wijzigen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houdt er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed werken. Zie ook ons ​​cookiebeleid

Registratie op onze website

U heeft de mogelijkheid om u te registreren op onze website met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens aan ons worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectievelijke interface dat voor de registratie wordt gebruikt. De door u ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. We kunnen uw gegevens delen met een of meerdere verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst, enz.) die persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan ons kan worden toegeschreven. Door te registreren op de website van MsterdM worden ook het IP-adres - toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene - datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats met het idee dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, opsporing van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat tot het doorgeven van de gegevens, of als de doorgifte het doel heeft van strafrechtelijke vervolging.

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief van MsterdM kan alleen door u worden ontvangen als (1) u een geldig e-mailadres heeft en (2) u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Opzeggen kan op elk moment. Voor het intrekken van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Ook is het op elk moment mogelijk om u af te melden voor de nieuwsbrief direct op de website van MsterdM.

De nieuwsbrief bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Aan de hand van de ingebouwde trackingpixel kunnen we zien of en wanneer een e-mail door u is geopend en welke links in de e-mail zijn opgeroepen.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina regelmatig om te controleren op mogelijke updates.

Laatst bijgewerkt op 6 januari 2022.